Bezpečnostní informace

Slackline je krásný sport, ale jeho rizika nesmí být podceňována. Pokud nejste schopni nebo ochotni tato rizika přijmout, aktivitu neprovozujte.

Popruh pro slackline je vhodné upevňovat v místě s pevnou zemí.
Nezletilé osoby by měly popruh používat pouze pod dohledem dospělých.
Přihlížející osoby musí dodržovat bezpečný odstup a zdržovat se ve vzdálenosti nejméně 2m od napnutého popruhu.
Postarejte se o to, aby u všech částí slackline byla prováděna pravidelná kontrola a údržba.
Pokud bude některá z částí setu vykazovat poškození, raději ji nepoužívejte. Kontaktujte výrobce, rád Vám poskytne náhradní díly.
Slackline popruh byl vyvinut speciálně pro tento účel. Nepoužívejte obyčejné napínací pásy, u kterých může docházet k rychlejšímu opotřebení a vzhledem k jejich menší pružnosti mohou spoje zatěžovat větším napětím.
Chraňte popruh před kontaktem s ostrými předměty. Napnutý popruh lze o ostrý předmět velice snadno poškodit. I mírné poškození může pod velkým zatížením způsobit jeho přetržení.
V systému slackline působí veliké síly. Z tohoto důvodu je třeba dbát velké opatrnosti.
Před použitím setu pro slackline si přečtěte návod na použití. Při používání hrozí určitá rizika, set je třeba používat s velkou opatrností. Pokud nejste ochotni rizika přijmout, výrobek nepoužívejte.
Výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené osobám nebo škody na majetku, které mohou způsobeny používáním slackline.

 

Zákony a předpisy:
- Zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.
- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů