Jak nakupovat na longline


Samotná kapitola o Longline je trochu ošemetná. Longline jako taková je poměrně nebezpečná disciplína a není dobré podceňovat obrovské tahy v systému.

První rada zní: Na longline nikdy neušetříte. (Pokud ano, riskujete zranění nebo se alespoň pořádně nadřete.) Pokud se obejdete bez zranění a budete chodit dál, stejně si později koupíte ten správný materiál a ten starý levný budete mít doma ve sklepě zbytečně. Píši z vlastní zkušenosti, aneb všichni, kdo jsme chodili v počátečních letech slackline v Čechách jsme napínali třicítku hupcukem, přetrhali spoustu lajn, zničili spoustu materiálu a dostali hodněkrát od lajny nakládačku…není o co stát. Pokud se těmto zkušenostem vyhnete, splní tento článek svůj účel.

Rada číslo dvě: Kupte si pořádnou lajnu. Obecně platí, že na longline nad 100 metrů délky nepatří lajna s nižší pevností než 30kN a žádným způsobem poškozená lajna. Lajnu s pevností 20kN lze použít max při 100m délky, přičmž je dobré klást důraz na „rozumný“ průvěs uprostřed (pro 100m  na popruhu 2t je minimální průvěs 2 metry).

Rada číslo tři: Používejte důvěryhodné kotvící smyce. Naštěstí se už dnes téměř výhradně prodávají kotvící smyce s vysokou pevností a spansety, které lze považovat za dostatečně pevné. Na longline nepoužívejte jako kotvící smyce horolezecké šité ploché smyčky. V případě přetržení kotvící smyce riskujete ránu od letícího kotvítka nebo dokonce kladkostroje (a ten má povolení zabíjet).

Rada číslo čtyři: Používejte dostatečné spojovací prvky. Nepsané pravidlo zní, že do hlavní větve longline nepatří karabiny. Karabiny jsou určeny prouze pro zátěž v jednom směru a ve své většině nejsou určeny k trvalé zátěži , při které by mohly prasknout (už jsem několik kusů viděl). Pro longline je vhodné používat šroubovací třmeny neboli šekly s minimálním průměrem 12mm. Lepší je však použití šeklů s průměrem 14mm (nebo větších). Individuální testy potvrdily, že šekly průměru 12mm vydrží tah až 40kN. Někdy se ale stává, že se už při tahu 15-18kN začínají při nevhodném zatížení lehce ohýbat (je zde tedy možnost, že je při použití na delší lajně z důvodu deformace nepovolíte).

Rada číslo pět: Používejte dobrá kotvítka. To že špatně dimenzované kotvítko může prasknout je každému jasné. Je třeba i myslet na to, že špatně navržené kotvítko může popruh natavit a nenávratně ho tak poškodit. V kotvítkách mají velký vliv jak jednotlivé úhly, tak velikost poloměru ohybu lajny kolem hlavní brzdné osy. Zde pak více méně platí, že čím je větší poloměr osy, tím je menší možnost poškození popruhu v kotvítku. Dalo by se tak řící, že pro longline do 100m lze celkem úspěšně používat kotvítka s průměrem hlavní osy 20mm (BSE, Bandit), pro lajny delší je vhodné používat kotvítka s větším průměrem (SBS).

Rada číslo šest: Nešetřete na kladkách. Z důvodu třecích ztrát je vhodné investovat do kladek s kuličkovými ložisky. Většina levnějších kladek má kluzná ložiska s nevalnou účinností a lze je doporučit k napínání longline tak do 70m. Platí zde jednoduchá rovnice, která zní: Velikost třecí síly v kluzných ložiskách krát délka longline je rovna počtu kamarádů potřebných k napnutí longline. Před zakoupením kladek se informujte nejen na jejich maximální pevnost, ale i na doporučované maximální pracovní zatížení. Při opakovaném překročení tohoto pracovního zatížení dochází k jejich nadměrnému opotřebení. Podobná doporučení se pak dají aplikovat i pro kladku na multipull.

Rada sedm: Pořiďte si kvalitní blokant nebo pro povolování používejte povolovací popruh.

Rada poslední: Vždy u longline přemýšlejte. Za každou chybu můžete zaplatit daleko více než za všechen materiál dohromady.

Doufám, že tento článek na nikoho nepůsobil arogantně či povýšeně. Pokud ano, velice se omlouvám. Sám jsem toho jako longliner moc nedokázal, ale zkušenosti s natahováním a trháním lajn a materiálu mám poměrně velké. Sám jsem měl štěstí, že jsem si při některé z nehod (které samozřejmě nebyly náhody) nezpůsobil žádné větší zranění. Doufám, že ani Vám se v budoucnu v souvislosti s longline nic vážného nestane.

Ondra, Lajny.cz