Česká asociace slackline


Aktualizace k 1.7.2011:  Oficiální stránky České asociace slackline jsou na světě. Naleznete je na www.ceska-asociace-slackline.cz

Historicky:

Přinášíme Vám první dávku upřesňujících informací a ČAS.
Na úvod bychom doplnil pár informací o důvodech které nás k registraci České  asociace slackline vedly.
K již zmiňovaným důvodům popsaných dříve:…“Věříme, že jako skupině začleněné v oficiálních strukturách, s členskou základnou a stanovami, se nám bude daleko lépe jednat s orgány místní samosprávy např. při prolamování zákazů napínání lajn v parcích, jednání s vrcholovými komisemi- obzvláště na písku- o usazování stabilních kotvících bodů na vrcholech věží. Dalším místem kde nás tlačí hajlajnová pata je Divoká Šárka i tady bude nejspíš za potřebí  jednat… Dále pak chceme oslovit potencionální sponzory ať už pro podporu slackline festivalů, nebo i různých projektů.  Také možnost získávání grantů je celkem reálná“…
K dalším důvodům,  které se v průběhu podzimu – zimy ukázaly patří především dva: Jednak se nám při domlouvání různých promo akcí čím dál víc ukazuje, že „bez papíru“ prostě některé akce nejde uspořádat a „papír“ nám nemá kdo vydat, tudíž si ho budeme muset vydat sami, jakožto organizace řádně zaregistrovaná a tedy plně kompetentní k tomu „papíry“vydávat…
Dalším argumentem který jednoznačně hovoří ve prospěch ČAS je sjednání pojištění odpovědnosti pro budoucí instruktory slackline. Tohle pojištění by mělo krýt případné finanční nároky např. rodičů dítěte, které se zraní například na kroužku, nebo při různých dětských dnech či jiných veřejných akcích pořádaných instruktorem slackline.
Když už jsem nakousnul ty instruktory: Instruktorem slackline se bude moci stát každý kdo absolvuje kurs (cca víkendová akce). Formát a rozsah ještě musíme doladit, ale takto „proškolený“ instruktor by měl získat oprávnění a tím i to již zmiňované krytí odpovědnosti od pojišťovny. Možná se to v naší „pankový“ komunitě zdá směšný, ale potřeba takového „papírového krytí“ je skutečně již velice reálná a do budoucna její význam bude ještě vzrůstat.
Tolik teda ještě jednou k potřebě a významu ČAS.
Nyní bychom se zaměřili na některé praktické věci: Po celkem dlouhé a konstruktivní debatě jsme s Ondrouhk dospěli k názoru, že bude dobré, když se na Valné hromadě bude jednat jen a pouze o věcech, které jsou naprosto nezbytné a nejdou provést po internetu. To znamená volby do Bezpečnostně technické komise, volba předsedy, místopředsedy a dalších členů výkonného výboru, stanovení členských příspěvků na rok 2012, volba loga z došlých návrhů…(zatím máme tři a čekáme na další) a případná diskuze. Členský příspěvek jsme stanovili pro tento rok na 150Kč ročně vzhledem k tomu, že pro začátek nechceme vytvářet žádné velké finanční fondy a těchto 150Kč bude sloužit především na pokrytí nákladů spojených s platbou za www domému ČAS, výrobu razítka a tisk členských průkazek popřípadě dalších administrativních nákladů…Výše členských příspěvků na příští rok bude potom v průběhu roku předmětem diskuze vzhledem k reálným potřebám ČAS.
K „návratnosti“ této 150-ti korunové investice bych doplnil následující: Minimálně na dva slackline festivaly a to na Soboteckou Gardenparty a Hejnický Keep Balance IV bude sleva na vstupném pro členy ČAS 50Kč, takže v reálu to bude členský příspěvek vskutku symbolický. V nejbližší době zřídíme účet, kam bude možno členské příspěvky posílat, další možností bude platba na místě na Valné hromadě a dalších slacklajnových festivalech.
K volbám: Aby byl zajištěn co nejhladší a bezproblémový průběh voleb bude potřeba předem vytisknout volební lístky (volby budou tajné) a tudíž bude potřeba cca týden před valnou hromadou znát kandidáty. Hlaste se, proto každý kdo budete mít zájem být zvolen do Výkonného výboru  na cas@lajny.cz .
Případné dotazy či připomínky na cokoli související s ČAS nebo Valnou hromadou posílejte taktéž tam. Jde nám o co největší otevřenost a tím i co nejširší zapojení všech lajnerů či přátel lajny při vzniku České asociace slackline.
Za přípravný výbor: Kolouch, Ondrahk, Oli

 


 

Podílejte se i Vy na vývoji českého slackliningu!

Po dvou letech uvažování a odkladů nazrál čas na ČAS.

Českou Asociaci Slackline.

Mezi hlavní důvody pro registraci doposud živelné a až „pankáčské“ slacklajnové bandy do organizované skupiny patří následující:

Věříme, že jako skupině začleněné v oficiálních strukturách, s členskou základnou a stanovami, se nám bude daleko lépe jednat s orgány místní samosprávy např. při prolamování zákazů napínání lajn v parcích, jednání s vrcholovými komisemi- obzvláště na písku- o usazování stabilních kotvících bodů na vrcholech věží. Dalším místem kde nás tlačí hajlajnová pata je Divoká Šárka i tady bude nejspíš za potřebí jednat… Dále pak chceme oslovit potencionální sponzory ať už pro podporu slackline festivalů, nebo i různých projektů. Také možnost získávání grantů je celkem reálná.

Proto, abychom se mohli zaregistrovat a začít fungovat je za potřebí několika „maličkostí“

Tak za prvé musíme mít stanovy.Sepsat stanovy není věc nijak moc obtížná pro lidi s právnickým vzděláním. To my ale nejsme. Proto se obracíme na všechny, kdo by mohli pomoci, nebo věděli o někom, kdo by pomohl.

Pomožte nám také vytvořit logo. První návrh od Marka je už na světě. Ovšem čím víc návrhů tím líp. Bude-li návrhů více, vybereme logo hlasováním a autora vítězného návrhu odměníme.

Kolouch a Ondrahk

 

P.S.: Pokud byste chtěli nově vznikající asociaci podpořit i jinak (finančně nebo i přidat ruku k dílu, kontaktujte nás prostřednictvím emalů

Kolouch – kolouchreceteam@seznam.cz    Ondrahk – ondra@lajny.cz