Napínání slackline


Výběr místa

Výběr vhodného místa je prvním důležitým krokem. Ideální je travnatá plocha (s písčitou pláží se v ČR asi moc počítat nedá), do níž jsou dopady poměrně měkké. Místo by mělo být co nejrovnější (v případě longline je vhodný i prostor s dolíkem uprostřed), bez ostrých předmětů, jako kameny, střepy a podobně. Nejsou vhodné ani kořeny atd.,protože podvrtnutý kotník je při pádu z lajny hned na světě.

Výběr kotvících bodů

Jako kotvící body nejčastěji slouží stromy. Volte však stromy dostatečně silné, abyste je nevyvrátili! Pro lajnu dlouhou 10 m stačí strom o průměru 15 cm, pro 30 m cca. 30 cm a tak dále. Počty se samozřejmě liší i podle druhu stromu s návazností na jejich kořenový systém. Nezapomeňte také, že stromy jsou živé organismy a je třeba je před naším působením chránit. Proto používejte pod kotvící smyce ochrany. Ochranou může být koberec, karimatka atd. Kromě stromů můžeme používat i jiná kotvící stanoviště. Sloupy hluboho zabetonované do země, pevná zábradlí, kotvení do zdi a podobně. Nikdy však toto kotvení nepoužívejte, pokud si nejste jisti, že vydrží. Tah lajny na kotvící bod se dá snadno vypočítat podle vzorce:

F= (W*10*L)/(4*S)

kde F je síla v Newtonech působící na kotevní bod, W je váha slacklinera v kilogramech, L je délka lajny v metrech a S je průhyb lajny v metrech pod slacklinerem uprostřed lajny oproti stavu bez zatížení lajny. Například pro lajnu dlouhou 30 m, hodně napnutou tak, že průhyb pod slacklinerem vážícím 80 kg je 0,5 m, je zatížení kotevního bodu

F= (80*10*30)/(4*0,5)= 12000 N, což odpovídá 1,2 tuny.

Jako kotvících bodů na highline se dá využít i existujícího osazeného jištění. Důrazně to však nedoporučujeme. Ten, kdo jištění osazoval, pravděpodobně nepočítal s tak vysokou zátěží, jako je slackline. Pokud však fixního jištení budete chtít využít, dobře zvažte směr jeho zatížení oproti směru osazení kotvícího bodu a také, zda ho nebudete přímo vytahovat ze skály. V takovém případě riskujete nejen zničení jištění, ale i vlastní život. Při kotvení highline na skále proto doporučujeme použít smyce kolem věží nebo pevných hrotů. Pokud nelze použít smyce, se souhlasem správce skal osadit vlastní kotvící body s ohledem na velké zatížení. Vždy však bodů mějte více než jeden. Další doporučení najdete v kapitole kotvení highline.

Napínací systémy

V dnešní době existuje velké množství napínacích systémů od různých výrobců. Vesměs všechy se ale drží jednoho ze tří základních principů. Prvním je ráčna a její modifikace, druhým je systém ellington a třetím jsou lanové kladkostroje. Používají se i kombinace jednotlivých principů.

Ráčna

Ráčna je asi nejlepším prostředkem pro napnutí slackline do délky 20 metrů. Její obrovskou výhodou je rychlost, s jakou se dá celá slackline napnout. Při volbě napínání slackline ráčnou je třeba věnovat pozornost výběru ráčny. Někteří výrobci dodávají sety s malou ráčnou, která má tím pádem malou páku a malý prostor pro navinutí napínaného popruhu. Lajnu delší než 10 metrů s ní proto téměř nelze kvalitně napnout. Ideální je velká ráčna, která se primárně vyrábí na popruhy šíře 50 mm a do ní se poté vkládají vymezovací podložky pro požadovanou šíři popruhu. Její menší nevýhodou je hmotnost, která činí asi 1,5 kg.

Speciální verzí ráčny je pak takzvaný HupCuk. Hupcuků se vyrábí spousta druhů. Navíjet se na ně dá přímo popruh nebo ocelové lanko či řetěz. Pro velkou hmotnost se hupcuky téměř nepoužívají.

racna

Systémy na principu ellington

Elligton je systém, který byl prvotně realizován pomocí dvou karabin a popruhu. Jeho největší výhodou je nízká hmotnost a je tedy vhodný pro slackline na cesty. Systém je samosvorný. Popruh se namotává mezi dvě karabiny tak, že volný konec popruhu je vždy uvnitř klubka, tím je zatížením lajny a současně velkým třením zajištěna samosvorná funkce. Systém se povoluje tak, že volný konec vytahujeme do boku z klubka. Tento systém je však vhodný pouze pro slackline do délky cca. 20 metrů. Při délkách větších při dotahování přes malý poloměr karabiny může částečně tavit popruh a při délkách větších, než 30 metrů se velice špatně povoluje a lajna na krajích při dotahování degraduje (z důvodu oblého tvaru karabin). Z toho je tedy patrné, že pro délky větší, než 20 metrů je nevhodný.

Systém ellington se pak pro slackline kratších délek často používá v kombinaci se systémem multipull, který se realizuje pomocí dvou kruhů a třikrát zvětšuje tah na lajnu. To umožňuje například jednomu člověku efektně napnout slackline do 20 metrů.

slackline - napínací systém ellington

Od systému ellington se pak odvíjí spousta dalších dopínacích systémů, které vyrábějí různí výrobci po celém světě. Za zmínku určitě stojí SlackRing, který má poměrně dobře vyřešen systém ukotvení popruhu bez použití line-lockeru.

Příkladem systému, který se odvíjel od systému Ellington byl systém Tensioner vyráběný přímo Lajny.cz přibližně do poloviny roku 2012. Pro ilustraci funkce se podívejte na obrázek otevřeného systému.

Napínací systém Tensioner

Kladkostroje

Kladkostroj je asi jediným efektivním způsobem napínání lajn delších 50 metrů. Standardně se používají dvojité kladky a statické lano. Do cca. 100 metrů stačí jeden pár dvojkladek, při delších vzdálenostech je třeba dvou párů i více. Obecně platí dvě zásady. 1) Čím více párů kladek, tím více lana – s každým párem dvojkladek 4x délka kladkostroje. 2) Čím větší poloměr rolny kladky a lepší ložisko, tím lepší účinnost. Při používání více párů dvojkladek je také kromě větší spotřeby lana potřeba dalšího materiálu, jako kotvící desky a podobně. Samozřejmostí je také použití blokantu pro zablokování lana za kladkostrojem a tím tak celého systému. Sečteno a podtrženo, napínání slackline přes kladkostroj je poměrně velká investice.

Na fotografii je typický případ lanového kladkostroje s poměrem 5:1, jako blokant je použito Petz Gri-Gri první generace, pro zakotvení lajny kotvítko BSE. Za kladlostrojem je použit systém MultiPull s poměrem 3:1 složený z jednoduché kladky a ultralehkého blokantu Petzl Tibloc.

kladkostroj

Kotvení Longline

Při kotvení longline je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Prvním problémem jsou obrovské síly působící v systému a druhým prípadným problémem je letící materiál přímo ve směru lajny. Nejhorší je, když se utrhne přímo kotvící smyce na straně kladkostroje. Letící kladkostroj váhy několika kg má povolení zabíjet! Ale i samotná lajna dokáže člověku ublížit. Proto používejte vždy správně dimenzovaný materiál určený k natahování slackline. Pro lajny mezi 50 až 100 metry používejte vždy materiál s nosností větší než 20 kN, při longline delších 100 m materiál s nosností více než 30 kN. To platí i pro slackline popruh. Popruh s nosností 2 t je vhodný pouze pro lajny do cca 80 m. Veškerý materiál je třeba pojistit. Druhy pojišťování najdete dále v článku.

Kotvení Highline

Kotvení highline je tak trochu zvláštní kapitola. Kromě samotné slackline se totiž používá ještě záložní jištění. U highline neexistují žádné kompromisy. Pokud natahujete highline, doporučujeme použít popruh s pevností 3 t a více. Samozřejmostí je použití kvalitních spojovacích prvků a dalšího materiálu. Pro záložní jištění vždy používejte certifikovaný materiál pro horolezectví nebo práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Kotvení záložního jištění by mělo být vždy nezávislé na kotvení samotné slackline. Je třeba ochránit kotvící smyce a spansety před všemi ostrými hranami. Nezapomeňte, že u highline není největší zatížení při samotné chůzi, ale při pádu do odsedky. Jde o několikanásobně větší dynamickou zátěž! Highline je velice nebezpečnou disciplínou, před její vlastní realizací doporučujeme nejdříve absolvovat několik highline se zkušenými kolegy.

slackline - pád z highline

Pojištění kladkostroje

Při provozování slackline (zejména longline, trickline a highline), je důležité pojištění kladkostroje pro případ selhání některé z komponent. Letící kovové komponenty by mohly způsobit nemalé zranění či smrt. U trickline napínané ráčnou důrazně doporučujeme pojistit ke stromu i ráčnu. Pro příklad uvedeme dvě nejčastější varianty pojištění lanového kladkostroje.

Pojištění koncem lajny

Pojištění tímto způsobem je nejjednodušší. Stačí vzít konec lajny z kotvítka a vhodným uzlem ho přivázat ke stromu.

pojisteni_lajnou

Pojištění koncem lana z kladkostroje

Vhodnější a bezpečnější způsob pojištění, kdy se použije druhý konec statického lana použitého v kladkostroji. Pojištění by mělo být vždy až na poslední prvek v kladkostroji. Pojištění pomocí lana je lepší než pojištění lajnou, protože při případném selhání u pojištění lajnou, dojde k jejímu ohybu přes ostrou hranu bočnice kotvítka a k možnému poškození lajny.

pojisteni_lanem

Závěrem

Napínání slackline je velké téma a těžko by se popisovalo vše v jednom článku. Téma je popsáno v širším měřítku v Metodické příručce 1 vydané pod hlavičkou České asociace slackline.

Přejeme mnoho nachozených kilometrů a zachování zdraví při slackliningu! V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Tým lajny.cz